Senja kommune

Ledige fastlegestillinger i Senjalegen

Fastlege

Ledig fastlegestillinger ved Senjalegen

 

Der hvor øya møter fastlandet ligger Senja kommune. Senja kommune er en av Norges fremste innen havbruk og sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune har ca. 15 000 innbyggere og har mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder. Byen Finnsnes er regionsenter i Midt-Troms, og er kommunesenter i den nye kommunen. Næringslivet i Midt-Troms regionen er variert og spennende. Bardufoss lufthavn når du på 45min. Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time.

Kommunene har et Distriktsmedisinsk senter (DMS) med til sammen 23 kommunale/interkommunal helsetjenester og spesialisthelsetjenester med fagtilknytning og samarbeidsavtaler med Universitetssykehuset Nord-Norge.

Senjalegen allmennlegetjeneste har til sammen 22 fastlegehjemler og 4 LIS1 stillinger. Fastlegetjenesten har 2 hovedkontor, avdeling Finnsnes legekontor med 1 utekontor og Siland legekontor med 4 utekontor.

Målsetningen er å gi befolkningen i kommunene stabile og gode legetjenester, gjennom økt interkommunalt samarbeid, realistiske fastlegelister og økt satsing på veiledning og utdanning av unge leger.

Kommunen legger til rette for faglig nettverksbygging, veiledning og fagutvikling. Alle leger tilbyes spesialistutdanningen i allmennmedisin og resertifisering som spesialist. Begge legekontorene har erfarne legeveiledere og avsatt ukentlig tid til veiledning for LIS1, LIS3 og vikarleger.

Hjelpepersonell har relevant helsefaglig utdanning. Senjalegen Finnsnes og Senjalegen Silsand har egen avdelingsleder med daglig driftsansvar. Medisinskfaglig ansvarlig lege, diabetessykepleier og kreftsykepleier

 

I Senjalegen kan man starte som fastlege uten krav om kjøp av fastlegehjemmel. Kommunene gir fastlegene mulighet til å velge mellom fastlønn og næringsdrift.

 

Fastlønnsstillinger har god grunnlønn. I tillegg tilkommer 20% bonus lønn av egenandel og trygderefusjoner.

 

Fastleger ved Finnsnes legekontor kan velge mellom fastlønns stilling eller næringsdrivende legehjemmel. Næringsdrivende leger leier lokaler, utstyr og hjelpepersonell av kommunen til en gunstig leieavtale

 

Nytt legekontor er under planlegging og forventes innflyttingsklar i 2024

 

I ledig legehjemmelen inngår 25-delt legevakt ved Finnsnes Interkommunale legevakt.  

Finnsnes interkommunale legevakt ligger på Distriktsmedisinsk senter med til sammen ca.18200 innbyggere. Legevakta bemannes med en tilstedeværende lege på aktiv vakt og en lege i bakvakt, samt sykepleiere med akuttmedisinsk opplæring. Legevakta ledes og administreres av avdelingsleder og medisinsk faglig lege.

 

 

Ledig fastlegehjemmel ved Senjalegen avdeling Finnsnes legekontor.

Legehjemmelen er samlokalisert på DMS med 15 fastleger og 2 LIS1 leger, delt i 2 gruppepraksiser med felles venterom, resepsjon og laboratorium. For tiden har Finnsnes legekontor 9 fastleger med fastlønnsavtale og 6 næringsdrivende fastleger med kommunalt driftstilskudd.

 

I ledig fastlege hjemmel inngår:

 • 700 listeplasser   
 • 25% fastlønnsavtale som tilsynslege ved Rossfjord sykehjem. Transport t/r sykehjem er en del av arbeidstiden og det brukes leasing biler.

.

 

Ledig fastlegehjemmel ved Senjalegen Silsand legekontor

 

Legehjemmelen er samlokalisert på hovedkontorligger på Silsand i gruppepraksis med 7 fastleger og 2 LIS1 leger.

 

Legene ved Senjalegen Silsand legekontor har fastlønn og dekker utekontorene Sifjord, Skaland, Gryllefjord og Stonglandseidet legekontor. 

Ledig fastlegehjemmel er tilknyttet utekontor ved Gryllefjord legekontor.

 

I ledig fastlege stilling inngår:

 • 630 listeplasser  
 • 20% allmennlegeoppgaver på helsestasjon/ tilsynslege sykehjem
 • 3 ukedager ved hovedkontoret ved Silsand legekontor og 2 utekontor dager ved Gryllefjord legekontor.
 • Transport t/r utekontor er en del av arbeidstiden og det brukes leasing biler.

 

Betingelser for ledige fastlege stillinger:

 

Vi tilbyr

 • En spennende tverrfaglig arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer i et spennende fagområde i stadig endring
 • Stort fokus på brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Fokus på kompetanseutvikling
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Strukturert utdanningsløp med gode veiledere for LIS3 leger
 • Gode arbeids- og lønnsvilkår

 

Arbeidsoppgaver:

 • Allmennlege i hht til fastlegeforskrift
 • Dokumentasjon via GCM-allmenn

 

Kvalifikasjoner:

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin før 1. mars 2019
 • Leger som ikke er startet spesialisering før 1. mars 2019 må ha gjennomført LIS1 i Norge og tilpliktes utdanning for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Rett til trygderefusjon i Norge
 • Skriftlig og muntlig norskkunnskaper
 • Generelle data kunnskaper

 

Personlige egenskaper

 • Respektfull og ansvarlig
 • Serviceinnstilt med brukeres behov i sentrum 
 • Evne til å motivere, avklare og stille krav
 • Jobbe strukturert og målrettet.
 • Stor arbeidskapasitet
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort klasse B

 

 

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.

Gode pensjonsordninger i KLP

 

Det bes om at det i søknaden oppgis 2 referanser.

Det kreves politiattest ved tilsendinger.

 

Ansettelser/tildeling skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:

 

Virksomhetsleder DMS/Senjalegen Evy Nordby tlf: 48 17 39 16. e-post: evy.nordby@senja.kommune.no

 

Avdelingsleder Senjalegen Finnsnes legekontor: Elena Karlsen mobil 90 76 19 97 epost: elena.karlsen@senja.kommune.no

 

Medisinskfaglig lege Senjalegen, Finnsnes legekontor: Elisabeth Skogheim epost: elisabeth.skogheim@senja.kommune.no

 

Avdelingsleder Senjalegen Silsand legekontor: Anette Gulbrandsen tlf. 92 44 20 31 epost: anette.sletten.gulbrandsen@senja.kommune.no

 

Medisinskfaglig lege Senjalegen, Silsand legekontor: Jorunn Nygaard epost: jorunn.nygaard@senja.kommune.no

 

For mere informasjon se www.senjalengen.no

 

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

 

Søkes via Easycruit. Søknad via e-post eller post godtas ikke. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.

 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Sektor:

Pleie og omsorg

Stillingstype:

Helse og Omsorg

Søknadsfrist:

26.02.2023

Arbeidssted:

Finnsnes/Silsand

Kontaktpersoner:

Anette Guldbrandsen

tlf: +47 92442031

Elena Karlsen

Evy Nordby

mob: +47 48173916

Adresse:

Helsesenterveien 32 9300 Finnsnes

Kart: