Finnsnes ungdomsskole

Undervisningspersonell

Lærere Finnsnes ungdomsskole

Om oss

Senja kommune skal fremstå med en klar og tydelig oppvekstprofil, hvor vi ønsker å gi våre barn de beste mulighetene for fremtiden. Et av grepene som er tatt, er å innføre lærebrett (iPad) i fullskala på alle skolene. Hver elev og lærer har sitt personlige lærebrett, og dette er et viktig verktøy for økt læring og motivasjon.

Finnsnes ungdomsskole

Flerkulturell - Unik - Sosial - Kunnskap og ferdigheter

Vi skal skape en skole med læring, glede og samhold for alle. Skolen skal gjennom varierte læringsmetoder skape faglig og personlig utvikling for den enkelte.

Finnsnes ungdomsskole ligger midt mellom et levende sentrum og naturen som naboer. Dette gir oss muligheter til å bruke lokalmiljøet i begge arenaer.

Fra skoleåret 2022/2023 er vi 350 elever og 65 ansatte på vår nye og moderne skole. Våre satsningsområder er lesing, vurdering og inkludering. Vi jobber i et godt og utviklende profesjonsfellesskap for å nå skolens mål og visjon. 

Skolen er organisert rundt trinn, med egne teamledere, og har meget gode undervisningsarealer og god infrastruktur. Vi vektlegger et godt samarbeid med lokalsamfunnet, både foresatte, næringslivet og andre naturlige samarbeidspartnere. Skolen tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø og ledelsen samarbeider tett med tillitsvalgte.

Skolen har et aktivt elevråd, som er medlemmer i elevorganisasjonen.  Vi har en elevsentrert skole hvor skolens verdier skal bidra til medvirkning av elever og ansatte til oppfylling av vår visjon. Vi har frokost hver dag for våre elever og ansatte som ønsker å spise i vår trivelige kantine. Vi har også afterschool med varm mat og leksehjelp, som elever på 10. trinn bistår i å drifte.

Om stillingen

Fra februar/mars vil det bli inntil 3 faste lærerstillinger/vikariater.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning
 • Klasseledelse
 • Samhandling skole-hjem
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Utviklingsarbeid på skolen/i kommunen
 • Veiledning

Kvalifikasjonskrav

Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til Opplæringsloven kapittel 14.

Personlige egenskaper

Senja kommunes verdier er Raus, Fremoverlent og Bærekraftige. Vi søker ansatte som etterlever disse verdiene.

For stillingen søker vi en ansatt som er:

 • Systematisk og strukturert
 • Fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Omgjengelig
 • Positivt elevsyn med vekt på inkludering
 • God fagkompetanse, og IKT ferdigheter som brukes aktivt i undervisningen
 • Bidragsyter til godt læringsmiljø
 • Fokus på læringsledelse

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldene tariff/kvalifikasjoner
 • Arbeidstidsordning etter sentralt avtaleverk
 • Gode pensjonsordninger i SPK og forsikringsordninger i KLP
 • Utviklende profesjonsfellesskap
 • Engasjerte kollegaer
 • Utfordrende og spennende oppgaver
 • Satsing på kompetanse og kvalitet
 • Geografiske områder i sterk vekst
 • Veiledning til nyutdannede lærere

Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Bli bedre kjent med Senja skolene her

Vurdering av offentlighet

I hht Offentlighetsloven kan søkers navn bli offentliggjort ved offentlig søkerliste selv om søker ønsker unntak fra offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Sektor:

Oppvekst

Stillingstype:

Skole

Søknadsfrist:

10.02.2023

Tiltredelse:

01.03.2023

Arbeidssted:

Finnsnes ungdomsskole

Kontaktpersoner:

Kristian Nitteberg

tlf: +47 45275213

Line Grønstrand

mob: +47 91363464

Adresse:

Sven Eidissens vei 56 A 9300 Finnsnes

Kart: