Senja kommune Behandlings og rehabiliteringsenheten (BRA)

Ferievikarer til Behandlings og rehabiliteringsavdelingen

Sykepleiere

Ferievikarer ved Behandling – og rehabiliteringsavdelingen

Behandlings- og rehabiliteringsavdelingen har 18 plasser, 13 korttidsplasser og 5 kommunale akutte døgnplasser. Korttidsplassene er innleggelser fra fastlegetjenesten, legevakt, og sykehus. 5 er rehabiliteringssenger, 5 for utredning og vurdering og 3 senger er øremerket for lindrende behandling. Kommunal akutte døgnplasser er ett interkommunalt samarbeid med Sørreisa kommune. Tilbudet erstatter sykehusinnleggelse for pasienter som kan få ett like godt tilbud på KAD som på sykehuset.

Vi har ett tverrfaglig og godt arbeidsmiljø, med sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. Avdelingen har egen avdelingsleder og det er god sykepleiedekning.

Behandling- og rehabiliteringsavdelingen søker ferievikarer fra uke 25 tom uke 34.

 

Vi søker etter sykepleiere for:

  • Mottak og oppfølging av pasienter
  • Administrativt og tverrfaglig arbeid relatert til pasientoppfølging
  • Pasientdokumentasjon i Profil

Kvalifikasjonskrav:

  • Sykepleier med norsk autorisasjon
  • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
  • Du må like faglige utfordringer
  • Beherske digitale arbeidsverktøy

Søknaden bør inneholde hvilken periode du ønsker å jobbe. Søker må være fylt 18 år.

 

For stillingen gjelder:

Aktuelle søkere vil bli innkalt på intervju. Minst to referanser må oppgis. Ansettelse skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunal pensjonsordning.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Helene Eriksen helene.eriksen@senja.kommune.no tlf: 980 48 005.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

Søkes via easycruit. Søknad via e-post eller post godtas ikke. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.

 

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Sektor:

Pleie og omsorg

Stillingstype:

Helse og Omsorg

Søknadsfrist:

11.04.2022

Tiltredelse:

19.06.2023

Arbeidssted:

Finnsnes

Kontaktpersoner:

Helene Eriksen

mob: +47 98048005

Adresse:

Helsesenterveien 32 9300 Finnsnes

Kart: