Senja kommune Skole

Vil du bli med å danne miljøteam i Senjaskolene?

Miljøterapaut

Om stillingen:

Senja kommune har 14 offentlige grunnskoler fordelt over hele kommunen. Skoleåret 2023/2024 vil det etableres tilbud om miljøteam i Senjaskolene. Miljøteamet vil jobbe tett i samarbeid med enkeltskoler, elever, foresatte og samarbeide med tverrfaglige enheter. Miljøteamet vil være et lavterskeltilbud for elever, være en støttefunksjon i skolene og bidra inn i det viktige arbeidet for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Miljøtemaet vil utvides med flere ansatte fra 2024. Virksomheten vil inngå i kommunalområdet oppvekst og kultur. I forbindelse med barnevernsreformen vil Senja kommune vurdere hvilke forebyggende tiltak som tjenesten skal tilby.

 

Fra 1.august vil det ledig 2 100% faste stillinger som miljøterapeuter i Senjaskolene. Miljøterapeutene vil være med på å danne Senjaskolenes miljøteam. Det er ønskelig med 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning som barnevernspedagog, vernepleier, sosionom eller annen relevant høyere utdanning. Personlig egnethet, relasjonskompetanse og evne til å samspille med elever, foresatte, skolens personale samt samarbeidende tverrfaglige tjenester vil være sentralt. Både formell kompetanse og realkompetanse vil bli vurdert i tillegg til personlige egenskaper.

 

Personlige egenskaper:

Senja kommunes verdier er Raus, Fremoverlent og Bærekraftig. Vi søker ansatte som etterlever disse verdiene.

 

Spesifikt for stillingene søker vi ansatte som:

 • Er stabile, tydelige, trygge og grensesettende voksne
 • Har et positivt elevsyn og bevissthet om inkludering
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner til elever, foresatte og skolens ansatte
 • Har kjennskap til skolen som organisasjon
 • Har kunnskap om og ser viktigheten av Opplæringslovens §9A og elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø
 • Er gode rollemodeller for elever og er positive bidragsytere for å legge til rette for å forebygge og fremme gode læringsmiljø
 • Har fokus på det beste i eleven og ser elevens behov og utviklingspotensial
 • Kan veilede, støtte og bidra til å løse utfordringer og vanskelige situasjoner til det beste for eleven
 • Er fleksibel og har evne til å se muligheter og løsninger
 • Har god arbeidskapasitet og er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig
 • Ha gode digitale ferdigheter 

Vi tilbyr:

 • En kommune i stor endring og utvikling
 • En kommune som har barn og unge som satsingsområde
 • Tariffestede lønns, pensjons og forsikringsordninger
 • Lønns – og arbeidsvilkår er fastsatt i lov og avtaleverk
 • Varierte, spennende og utviklende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Kommunen vil legge til rette for bruk av tjenestebil, men bruk av privatbil må også påregnes

For stillingen gjelder:

 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder kreves ved tilsetting
 • Kopi av vitnemål og attester fremlegges ved intervju
 • Søkere må oppgi minst to referanser, helst fra siste arbeidsforhold
 • I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker har anmodet om søknad unntatt offentlighet

 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Søknadsfrist:

04.06.2023

Arbeidssted:

Senja kommune

Kontaktpersoner:

Carina Borch

tlf: 95914143

Adresse:

Rådhusveien 8 9300 Finnsnes

Kart: