Hjemmetjenesten øst

Helsefagarbeider natt

 

Hjemmetjenesten sentrum øst søker helsefagarbeidere som den del av vårt team.

Hjemmebasert omsorg er en virksomhet som består av 8 avdelinger. Den omfatter 4 hjemmetjenestesoner, heldøgns bemannet omsorgsboliger, psykisk helse og rus tjenesten og Tildelingsenheten. Våre ledere og ansatte arbeider sammen om å skape et godt arbeidsmiljø.

Hjemmetjenesten Sentrum Øst jobber aktivt for å sikre faglig kvalitet og gode tjenester for våre tjenestemottakere. Vi jobber for å være en attraktiv arbeidsplass med engasjerte, reflekterte og myndiggjorte medarbeidere. Avdelingen leverer tjenester som hjemmesykepleie, matombringing og praktisk bistand til innbyggerne som geografisk tilhører sonen.

Vi søker nå etter to dyktige helsefagarbeidere som ønsker å være en del av vårt utvidede nattevaktteam, og har i den forbindelse ledig følgende stillinger:

-         61% fast nattevakt stilling med jobb hver 3. helg.

-         75% fast nattevakt stilling med jobb hver 3.helg.  

 Arbeidsoppgaver

 • Sikre at pasientene får nødvendige og kvalitativt gode tjenester i henholder til lover, forskrifter, retningslinjer og vedtak
 • Dokumentasjon i Profil  
 • Legemiddelhåndtering
 • Samhandling med samarbeidspartnere
 • Utøve hjemmesykepleie
 • Gjennomføre rutiner og prosedyrer
 • Inkludere og ivareta pårørende.

 

 Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Krav til å beherske norsk språk både skriftlig og muntlig, samt benytte digitale verktøy
 • Søkere utenfor Skandinavia må minimum dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått B2 norsk språkprøve på mellomnivå.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse
 • Førerkort klasse B
 • På grunn av arbeidets art må man ha en god fysisk og psykisk helse

 

Personlige egenskaper

 • Senja kommunes verdier er raus, fremoverlent og bærekraftig. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.
 • Evne til helhetstenkning og se muligheter innenfor gitte rammer
 • Vilje og evne til nytenkning 
 • Interesse for å oppdatere seg innen eget fag
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Være ansvarsbevisst og ha gjennomføringskraft
 • Gode evner til å jobbe med syke eldre i en tverrfaglig setting og et tverrfaglig miljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Herunder faglighet, kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevner og selvstendighet.

 Vi kan tilby

 • En spennende arbeidsplass med variert og utfordrende arbeidsoppgaver i et fagområde i stadig endring.
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø med kompetente og dyktige medarbeidere
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Gode pensjonsordninger i KLP

 

For stillingene gjelder

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelsens skjer etter kommunale vilkår, på lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Deltagelse i kommunal pensjonsordning. 

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Minst to referanser må oppgis.

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Søknadsfrist:

05.06.2023

Tiltredelse:

snarest

Arbeidssted:

Senja kommune

Kontaktpersoner:

Stine-Dahl Hanssen

mob: +47 400 38 490

Adresse:

Helsesenterveien 32 9300 Finnsnes

Kart: