Senja kommune Silsand Barneskole

Undervisningsstilling i tegnspråk

Undervisningsstilling i tegnspråk

Fast 50-100 % lærerstilling fom 01.08.23

Tengspråklærer, Silsand barneskole

Silsand barneskole er en skole som består av to skolebygg; Småslettan med 1.- 3. trinn og «Stallbakken» med 4. – 7.trinn. Totalt består Silsand barneskole av ca. 270 elever og ca. 50 ansatte. 4. – 7. trinn er lokalisert i et helt nytt og moderne skolebygg som var ferdig august 2020. Lederteamet består av rektor og avdelingsledere for småtrinn, mellomtrinn og SFO.

Skolen ligger på eventyrøya Senja ca. 2 km fra Finnsnes sentrum. Flotte utearealer og turmuligheter i nærområdet som gir rom for gode utendørsaktiviteter og muligheter for å tenke helhet og sammenheng mellom fagene.

Skolen arbeider aktivt med ny læreplan, og pr. nå er blant annet tverrfaglige temaer, samarbeidspartnere utenfor skolen, vurdering og mål fokusområder. Skolen kan også tilby en-en læringsbrett til alle elever. Skolen har et engasjert og faglig dyktig personale som er opptatt av å skape et godt læringsmiljø for elevene. 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde

 • Undervisning i tegnspråk
 • Undervisning i hele klasser eller i mindre grupper
 • Undervisning i ulike fag
 • Klasseledelse og relasjonsarbeid
 • Teamarbeid
 • Tilrettelegge for og bidra til et godt skole – hjem samarbeid, og gode overganger for elevene
 • Inspeksjon; trygge elevene
 • Delta i skolens utviklingsarbeid
 • Bidra til at skolens elever og ansatte opplever et positivt og utviklende miljø.

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdanning og undervisningskompetanse på småtrinnet og mellomtrinnet i barneskolen; jfr. Forskrift til Opplæringsloven kap. 14.
 • Utdanning innenfor tegnspråk er å foretrekke, men relevant kompetanse vil bli vurdert. 

Personlige egenskaper

 • Du er en lærer som bygger gode relasjoner med elever, ansatte og foresatte.
 • Du er en tydelig klasseleder som er bevisst viktigheten av å vise omsorg for elevene samtidig som en har god struktur.
 • Du er åpen for refleksjon av egen praksis, og er med å bidra til å utvikle skolen som et lærende profesjonsfellesskap.
 • Du ser muligheter ved bruk av lærebrett.
 • Du er fleksibel med gode samarbeidsevner - er en lagspiller.
 • Du har gjennomføringsevne, omstillingsevne og interesse for endringsarbeid.
 • Du har godt humør og trives med varierte arbeidsoppgaver.
 • Du er ansvarsbevisst og pålitelig.
 • Du har evne til å inspirere og motivere, og til å jobbe strukturert og selvstendig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Politiattest

 • Den som blir ansatt må levere tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, før tiltredelse i stillingen.

 Lønns- og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Arbeidstidsordning etter sentralt avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et utviklende profesjonsfellesskap
 • Engasjerte kollegaer
 • Utfordrende, meningsfylte og spennende oppgaver

For stillingene gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer.

Søknad sendes

Søknad sendes via Senja kommunes elektroniske søknadssystem.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jf. offentleglova § 25 annet ledd.

 

 

 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Søknadsfrist:

04.06.23

Tiltredelse:

01.08.23

Arbeidssted:

Silsand barneskole

Kontaktpersoner:

Jonas Evertsen

mob: +47 95986877

Ronny Skogstad

mob: +47 97167400

Adresse:

Stallbakken 6 9303 Silsand

Kart: