Finnsnes Barneskole

Senja kommune søker

Tilkallingsvikarer - Finnsnes barneskole

Litt om oss

Finnsnes barneskole - sammen skaper vi framtida.

Skolen er kommunens største med ca. 380 elever og 50 årsverk. FIBA er en 1 - 7 skole med tre paralleller på hvert trinn, og har et høyt fokus på faglig utvikling og et godt læringsmiljø blant elevene. Vi har faglig dyktige og engasjerte ansatte hvor erfaringsdeling oss imellom er viktig.

Det skal bygges ny Finnsnes barneskole og de neste to årene er derfor Fiba små (1-4. trinn) i lokalene til gamle Silsand ungdomsskole og Fiba mellom (5-7. trinn) er i lokalene til gamle Finnsnes ungdomsskole.

Finnsnes barneskole har behov for tilkallingsvikarer for skoleåret 2023/2024:

- Lærervikarer

- Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter  (gjelder både skole og SFO)

Det er et stort behov for tilkallingsvikarer som kan stille opp på kort varsel i både korte og lengre perioder. Vi kan tilby en spennende og fleksibel jobb med miljø for utvikling og læring. Ingen dag er lik !

Personlige egenskaper:

Det legges vekt på egnethet, samarbeidsevne, lojalitet, evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar. Søkere må trives med å arbeide med mennesker, være fleksibel og løsningsorientert.

Du må være en tydelig rollemodell og voksenperson for elevene. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsavtalene kan variere fra en dag til flere uker.

Interesserte søkere må angi periode en er disponibel for arbeid.

Opplæring vil bli gitt.

Søk enten elektronisk, eller ta direkte kontakt pr. telefon eller epost til oppgitte kontaktpersoner.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.  

Velkommen som søker til Finnsnes barneskole!

 

 

 

Del på:

Kontaktpersoner:

Arne Pedersen

mob: +47 40435977

Mats Nordmo

mob: +47 92418481

Adresse:

Sven Eidissens vei 56B 9300 Finnsnes

Kart: