Plan og utvikling

Er du vår nye landbruksveileder?

Landbruksveileder

Om stillingen

Den ene av våre to landbruksveiledere har gått av med pensjon, og vi søker hans erstatter; en dyktig konsulent/rådgiver til å jobbe aktivt og framtidsrettet med landbruksfeltet i et variert og spennende fagmiljø i Senja kommune.

Stillingen er plassert i faggruppe Landbruk og miljø. Faggruppen har fire faste stillinger med ansvar for henholdsvis landbruk, vilt- og skogforvaltning og miljø, i tillegg til fagansvarlig. Vi har for tiden også en prosjektstilling innafor klima, miljø og energi.

Plan og utvikling er en virksomhet under kommunalområde Samfunnsutvikling i Senja kommune. I tillegg til Landbruk og miljø består virksomheten av faggruppene Plan og byggesak, og Geodata. Til sammen 28 dyktige fagpersoner, med fokus på samhandling internt i egen virksomhet, og på tvers i organisasjonen. Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Senja kommune har fokus på landbruk og deltar i utarbeielse av regional landbruksplan for Midt-Troms, som for tiden ligger på høring. Stillingen innebærer interessante og selvstendige oppgaver, med gode utviklingsmuligheter for rett person.

Arbeidsoppgaver:

 • Kommunal landbruksforvaltning med saksbehandling og veiledning i forhold til jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov og annet landbruksrelatert lovverk
 • Forvaltning av produksjonstilskudd, miljøvirkemidler mm.
 • Deltagelse i prosjektarbeid og samarbeid med andre instanser, både internt og eksternt
 • Andre oppgaver innen faggruppens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelor
 • God basiskunnskap om landbruket
 • Relevant erfaring fra tilsvarende stilling kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode datakunnskaper og effektivitet i bruk av IKT-verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring fra offentlig forvaltning samt evne til å veilede vil vektlegges spesielt

Personlige egenskaper:

Senja kommunes verdier er  Fremoverlent, Raus og Bærekraftig. Vi søker ansatte som etterlever disse verdiene.

For stillingen søker vi en ansatt med følgende egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og systematisk
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å ta initiativ

Personlige egenskaper vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et bredt fagmiljø med kompetente medarbeidere
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Tilsetting etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler 
 • Lønn etter tariff og kvalifikasjoner


Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Søknadsfrist:

01.10.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Finnsnes

Adresse:

Rådhusveien 8 9300 Finnsnes

Kart: