Senja kommune Finnsnes Sykehjem Plan 4

Helsefagarbeider/vernepleier/sykepleier

Vi er på jakt etter sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til vår nye somatiske sykehjemsavdeling, som åpner ved Finnsnes sykehjem januar 2024

Har du lyst til å være med å åpne en ny somatisk bogruppe, i et allerede etablert sykehjem?

Vi skal ansette 8 nye stillinger – 3 er sykepleier/vernepleier stillinger og 5 er helsefagarbeider stillinger.

Fra januar 2024 skal vi åpne en ny bogruppe på Finnsnes sykehjem. Det er 10 pasientrom i bogruppen, som skal gi tjenester til pasienter som har vedtak om langtidsopphold som følge av døgnkontinuerlig behov for pleie- og omsorg. 

Finnsnes sykehjem er det største sykehjemmet i Senja kommune, med 80 pasientrom fordelt på 8 ulike bogrupper. Det er skjermede enheter for personer med demenssykdom og somatiske avdelinger for langtidsplasser. I tillegg er det avlastningsplasser i både skjermede og somatiske avdelinger. Personalgruppen består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

Vi har for tiden etablert sykepleierteam på dag- og kveldsvakter. Det vil si at sykepleiere/vernepleiere som ønsker det, jobber 50/50 i direkte pasientkontakt og i sykepleierteam. Dette er en faglig spennende og god måte og få utøvd sykepleierfaget på. I sykepleierteam utfører du alle sykepleiefaglige oppgaver ved sykehjemmet, og jobber tett mot avdelingene. De dagene du er i team vil du ikke ha pleie - og rutineoppgaver i avdelingene.

Som helsefagarbeider fører sykepleierteamet til at du får større ansvar for de faglige oppgavene i avdelingene, og du blir er et viktig bindeledd mellom sykepleierteamet og pasientene.

Vi kan tilby

 • Medvirkning på egen turnus, med mulighet for kombinasjon av langvaktsturnus, som gir gode perioder med fri og vanlig vakter
 • Medvirkning til oppbygging av en ny sykehjemsavdeling
 • Mentorordning
 • Opplæring og veiledning
 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver og faglige utfordringer i en avdeling i utvikling
 • Gode muligheter for kompetanseheving gjennom ulike kommunale stipendordninger
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Lønn etter tariff og kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Senja kommunes verdier er raus, framoverlent og bærekraftig. Vi søker deg som etterlever disse verdiene, og som har:

 • Fokus på kvalitet og bidrar til en faglig utvikling
 • Naturlig engasjement for å se det enkelte menneske
 • Godt humør og er bevisst ditt bidrag til å skape et positivt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og ikke redd for å ta ansvar

Personlig egnethet vektlegges 

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider
 • Behersker norsk språk både skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter 

Ved søknad ber vi deg oppgi hvilken stillingsprosent og arbeidstidsordning du kan tenke deg å jobbe.

Ved interne omrokkeringer kan det bli ledige stillinger på andre avdelinger ved Finnsnes sykehjem.

 

Det kreves politiattest ved alle tilsetninger.

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Minst to referanser må oppgis.

 

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt!

 

Virksomhetsleder: Kathrine Arnesen tlf. 908 85 399

Avdelingsleder: Sissel Brandser tlf: 474 62 345

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Søknadsfrist:

01.10.23

Tiltredelse:

01.01.24

Arbeidssted:

Senja kommune

Kontaktpersoner:

Sissel Brandser

mob: +47 474 62 345

Adresse:

Helsesenterveien 9300 Finnsnes

Kart: