Senja kommune Helse og Omsorg

Virksomhetsleder Psykisk helse og rustjenesten

Helse- og omsorgstjenesten i Senja kommune består av fem virksomhetsområder- DMS/Senjalegen, Tjenesten for utviklingshemmede, Sykehjemstjenesten, Hjemmebasert omsorg og Psykisk helse- og rustjenesten. Nærmeste leder er kommunalsjef for helse og omsorg.

Virksomhetsområdet Psykisk helse og rustjenesten består p.t av heldøgns bemannede omsorgsboliger, dagsenter og miljøteam, mottak- og oppfølgingstjeneste psykisk helse og rusteam. Tjenesten samarbeider også med Senja menighet om møteplassen Kafe Pluss og deltar i prosjekt med utprøving av FACT-team i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og tre nabokommuner.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for fag, personal og økonomi for virksomhetsområdet
 • Være en pådriver for og initiativtaker til å styrke og videreutvikle kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk sykdom/lidelse og personer med rusmiddelavhengighet
 • Legge til rette for gode medvirknings- og samhandlingsprosesser med relevante brukergrupper og samarbeidsaktører så vel internt som eksternt
 • Sørge for god samhandling med og bred involvering av de ansatte og tillitsvalgte for å oppnå best mulig tjenester
 • Arbeide for fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger

Kompetanse som vektlegges

 • Relevant helse- eller sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • Søker bør ha relevant ledererfaring fra offentlig sektor.
 • Ønskelig med relevant videreutdanning innenfor fagområdet
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Erfaring fra økonomistyring og budsjettarbeid
 • Solid faglig kunnskap og erfaring innen ansvarsområdet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Digital kompetanse
 • God kunnskap om lover, forskrift og avtaleverk innen fagområdet

Egenskaper som vektlegges:

 • Raus, framoverlent og har fokus på løsninger som er bærekraftige.
 • Tydelig, gjennomføringssterk og beslutningsdyktig
 • Strukturert
 • Løsningsorientert
 • God på relasjoner og ha evne til å motivere
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår
 • Medlemskap i pensjonskasse
 • Lederstilling med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver

For stillingen gjelder

 • Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Politiattest, ikke eldre enn tre måneder, kreves ved tilsetting
 • I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes. Du blir kontaktet dersom vi ikke kan imøtekomme ditt ønske om å unntas offentliggjøring.
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Minst 2 referanser må oppgis.

Kontaktperson for stillingen:
Kommunalsjef Helse og omsorg, Bente J.Karlsen, tlf. 48 00 41 79 eller e-post bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Søknadsfrist:

08.10.2023

Arbeidssted:

Finnsnes

Kontaktpersoner:

Bente Johnsen Karlsen

tlf: +47 48004179

Adresse:

Rådhusveien 8 9300 Finnsnes

Kart: